Witaj w Zodiamo

Czym jest test osobowości MBTI?

4/11/20243 min read

Test osobowości MBTI (wskaźnik typu Myers-Briggs) to narzędzie psychologiczne, które pomaga określić typ osobowości danej osoby. Jest to rozszerzona wersja koncepcji Carla Gustava Junga, który zauważył, że ludzie mają określone preferencje dotyczące kierowania swojej energii i "ładowania akumulatorów", sposobu zbierania informacji i podejmowania decyzji. Na tej podstawie Jung zdefiniował osiem typów osobowości. Isabel Briggs Myers i jej matka Katherine Cook Briggs rozwinęły pomysł Junga, dodając wymiar opisujący nastawienie do świata zewnętrznego i hierarchię preferencji w każdym typie osobowości.

Cztery wymiary MBTI

System MBTI opisuje różnice w ludzkim zachowaniu za pomocą czterech wymiarów:

1. Skąd czerpiesz energię? Gdzie preferujesz kierować swoją uwagę?

 • E (ekstrawersja) - osoby ekstrawertyczne kierują swoją energię i uwagę na zewnątrz, na świat zewnętrzny. Są towarzyskie, lubią spędzać czas z innymi i czerpią energię z interakcji społecznych.

 • I (introwersja) - osoby introwertyczne kierują swoją energię i uwagę do wewnątrz, na swój wewnętrzny świat myśli i doświadczeń. Są bardziej spokojne, lubią spędzać czas w samotności i czerpią energię z własnych przemyśleń.

2. W jaki sposób preferujesz gromadzić informacje? Jakim informacjom ufasz?

 • S (sensing) - osoby zmysłowe wolą gromadzić informacje, które są rzeczywiste i namacalne, dotyczące tego, co rzeczywiście jest. Są praktyczne, zorientowane na szczegóły i polegają na swoich pięciu zmysłach.

 • N (intuition) - osoby intuicyjne wolą skupiać się na całościowym obrazie i powiązaniach między faktami. Są bardziej kreatywne, wyobraźniowe i polegają na swojej intuicji.

3. W jaki sposób wolisz podejmować decyzje?

 • T (thinking) - osoby myślące kierują się w podejmowaniu decyzji głównie logiką i sprawiedliwością. Są obiektywne, analityczne i skupiają się na faktach.

 • F (feeling) - osoby uczuciowe wolą bardziej subiektywny proces podejmowania decyzji, biorąc pod uwagę harmonię i system wartości osób zaangażowanych. Są empatyczne, współczujące i skupiają się na ludzkich potrzebach.

4. Jaki jest twój styl życia, pracy? Jak sobie radzisz z otaczającym cię światem?

 • J (judging) - osoby osądzające radzą sobie z życiem w sposób zaplanowany, preferując "osąd" - czyli podejmowanie decyzji. Są zorganizowane, wydajne i lubią mieć wszystko pod kontrolą.

 • P (perceiving) - osoby obserwujące wolą elastyczny styl życia związany z ciągłym otwarciem na nowe informacje. Są bardziej spontaniczne, elastyczne i lubią mieć opcje.

16 typów osobowości MBTI

Zgodnie z koncepcją Myers-Briggs, ludzi można podzielić na 16 typów osobowości, które są traktowane jako dynamiczne systemy czterech par preferencji, które rozwijają się w ciągu całego życia.

Jak ocenić wyniki testu MBTI

 1. Przeglądnij swój profil osobowości. Zwróć uwagę na swoje preferencje w czterech wymiarach: ekstrawersja-introwersja, sensoryka-intuicja, myślenie-uczucia, osądzanie-percepcja.

 2. Zidentyfikuj swoje mocne i słabe strony. Każdy typ osobowości ma swoje unikalne zalety i wady. Zastanów się, jak Twoje preferencje wpływają na Twoje życie osobiste i zawodowe.

 3. Porównaj swoje wyniki z innymi. Może to być pomocne w zrozumieniu, jak Twój typ osobowości różni się od innych. Pamiętaj jednak, że nie ma "lepszych" ani "gorszych" typów osobowości.

 4. Zastosuj swoją wiedzę w praktyce. Wyniki testu MBTI mogą być pomocne w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących kariery, relacji i rozwoju osobistego.

Pamiętaj, że:

 • Test MBTI jest tylko jednym z narzędzi, które mogą pomóc Ci lepiej zrozumieć siebie.

 • Twoja osobowość jest złożona i dynamiczna. Może się zmieniać w czasie.

 • Wyniki testu MBTI powinny być traktowane jako punkt wyjścia do dalszej eksploracji i rozwoju osobistego.